Cumartesi, Temmuz 20, 2024

Siyaset

Emperyalist Savaşların ve Kapitalist Sömürünün AB’sine Karşı Sosyalizmin Avrupa’sı

(Foto: Haber Merkezi)

Avrupa Komünist Hareketi Yunanistan Komünist Partisi’nin ev sahipliğinde Atina’da toplandı.

“Avrupa’da İşçi Haklarının Durumu ve Komünistlerin Mücadele Deneyimi Üzerine” başlığı taşıyan konferansa Avusturya Emek Partisi, Fransa Devrimci Komünist Partisi, Komünist İşçi Partisi – Barış ve Sosyalizm için (Finlandiya), Hollanda Yeni Komünist Partisi, İrlanda İşçi Partisi, İspanya İşçileri Komünist Partisi, İsveç Komünist Partisi, İsviçre Komünist Partisi, Komünist Cephe (İtalya), Yunanistan Komünist Partisi, Ukrayna Komünistleri Birliği ve Türkiye Komünist Partisi delegeleri katıldı.

Toplantıda, 6-9 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Avrupa Parlamentosu seçimleri için hazırlanan ortak bildiri üzerinde çalışıldı.  Avrupa Birliği’ne, savaş politikalarına ve işçi sınıfına yönelik ağırlaşan saldırılara karşı mücadele temalarının öne çıktığı bildirinin taslak metni Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas tarafından sunuldu. Bildiri önümüzdeki günlerde yayınlanacak. 

Kutsumbas’ın sunumunun ardından partilerin her birinin kendi ülkelerindeki deneyimleri paylaştığı sunumlar gerçekleştirildi. Avrupa Birliği’nin emperyalist karakteri, güncel savaşlar, kazanılmış haklara yönelik saldırılar ve komünistlerin işçi sınıfı hareketliliklerindeki rolü üzerine hazırlanan katkıların sunulduğu oturumda TKP adına Parti Meclisi üyesi Gözde Kök söz aldı. Sunumda TKP’nin Avrupa Birliği ile ilgili pozisyonu ve Türkiye’nin Avrupa Birliği serüveni  hakkında yapılan özetin ardından  Türkiye işçi sınıfının güncel durumu, mücadele deneyimi ve komünistlerin çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi.  

“AB’yi deşifre etme görevi sürüyor”

TKP’nin konferansa yaptığı katkıda Avrupa sermayesinin Türkiye’yle kurduğu ilişkilerin Avrupa işçi sınıfının hak kayıplarına paralel olarak Türkiye’deki büyük yoksullaşmanın en önemli sebeplerinden birini oluşturduğu hatırlatılırken TKP’nin AB’yi deşifre etme görevinin sürdüğü belirtildi. Sunumda ayrıca Türkiye’den göç eden eğitimli ve eğitimsiz emekçilerin yaşam mücadelesinin de Avrupa’da işçi sınıfı mücadeleleriyle bağının kurulması gerektiğine işaret edildi. TKP’nin ülkedeki yabancı tekellerin istilasına karşı devletleştirmeyi ve emperyalistlerle yapılan tüm anlaşmaların feshini savunduğunun anlatıldığı sunumda Türkiye’de sosyalist seçeneğin güçlendirilmesinin ana kanalının ise TKP’nin işçi sınıfı içindeki örgütlülüğünden geçtiği vurgulandı. Son olarak, TKP’nin Avrupa’nın her yerinden büyük bir soruna dönüşen güvencesiz ve esnek çalışma rejimini, işyerlerinin değişen yapısını ve yeni çalışma koşullarını hesaba katan yaratıcı bir örgütlenme tarzı geliştirme ihtiyacıyla devreye soktuğu Patronların Ensesindeyiz Haberleşme Dayanışma ve Mücadele Ağı (PE) deneyimi aktarılarak son dönemde PE’nin çeşitli biçimlerde parçası olduğu işçi direnişlerinden örnekler verildi. 

Uluslararası Komünist Dergi’nin katkıcıları derginin 13. sayısı için toplandı

Avrupa Komünist Hareketi’nin toplantısının ertesi günü Uluslararası Komünist Dergi’ye katkıda bulunan komünist partiler Yunanistan Komünist Partisi’nin ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantıda  derginin 13. sayısına katkıda bulunan Avusturya Emek Partisi, Hollanda Yeni Komünist Partisi, İspanya İşçileri Komünist Partisi, İsveç Komünist Partisi, Kazakistan Sosyalist Hareketi, Meksika Komünist Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Venezuela Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Partisi temsilcileri hazır bulundular. Toplantıda partilerin 13. sayı için kaleme aldığı makaleler tartışıldı. Sayının ana temasını oluşturan Ukrayna’daki emperyalist savaşla ilgili makalelerin yanı sıra yapay zeka, Venezuela’daki Birleşik Sosyalist Parti iktidarı ve komünistler, Orta Asya’da çatışma ve savaş olasılıkları üzerine katkılar da değerlendirildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir