Pazar, Haziran 23, 2024

Ekoloji

İklim Finansmanı Hızlandırma (CFA) Programı İçin Başvurular Başladı 

(Foto: Haber Merkezi)

PwC Türkiye tarafından yürütülen ve karbon emisyonunu azaltmaya yönelik projelerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan Climate Finance Accelerator (CFA) küresel destek programının 3.’sü için başvurular başladı. Türkiye çapında iklim teknolojileri, enerji, ulaşım, sanayi, ormancılık ve atık yönetimi gibi sektörlerden seçilecek en fazla 10 projeye hem teknik destek sağlanacak hem de yerli ve yabancı yatırımcılarla bağlantı fırsatı yaratılacak.

PwC Türkiye’nin yürütücülüğünü üstlendiği, Birleşik Krallık Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Karbon Departmanı (DESNZ) tarafından desteklenen ve iklim kriziyle mücadele eden projelerin geliştirilmesini amaçlayan Climate Finance Accelerator (İklim Finansmanı Hızlandırma-CFA) programı üçüncü kez finansman ihtiyacı olan projeleri desteklemek üzere başladı. Karbon emisyonunu azaltıcı projelere kapasite oluşturma, finansman kaynaklarına erişim, network oluşturma ve tanınırlık sağlama gibi başlıklarda fırsatlar sunan program için başvurular 29 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek.  

CFA programı, küresel sıcaklık artışını 1,5°C ile sınırlandırma hedefleri doğrultusunda ülkeleri teşvik etme amacıyla aralarında Türkiye’nin de olduğu dokuz ülkede gerçekleştiriliyor. PwC’nin globalde 2030 yılına kadar ulaşmayı taahhüt ettiği ‘net sıfır emisyon’ hedefiyle çalışmalarını sürdüren PwC Türkiye; doğaya ve sürdürülebilir ekonomiye katkı sağlama vizyonu çerçevesinde CFA’nın iklim krizi odaklı projelerin geliştirilmesi ve finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması yönündeki çalışmalarını destekliyor.    

PwC öncülüğünde Türkiye’deki ilk aşaması 2021 yılında başlayan CFA programı proje geliştiricilere teknik ve finansal hazırlık, toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal kapsayıcılık konularında uzman desteği ve eğitim sağlıyor. Ayrıca hem ulusal hem de uluslararası finans ve kamu kuruluşlarıyla bilgi paylaşımı ve eğitim olanakları sunuyor. Bu eğitimlerin ardından İstanbul ve Londra’da planlanan yatırımcı etkinliklerinde, proje geliştiricileri ile finansörlerin bir araya getirilmesi ve projelerin uygun finansmana erişmeleri amaçlanıyor.

‘Sürdürülebilirlik yolculuğunun her aşamasında yanlarındayız’

PwC Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı Mevlüt Akbaş, projeyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “PwC Türkiye olarak sunduğumuz geniş kapsamlı ESG ve sürdürülebilirlik hizmetleri ile her alandan kurumların doğru ve sağlam adımlarla stratejisini kurguluyor, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma sürecinde gereken aksiyonları belirliyor, uygulanmasına destek oluyor ve sürdürülebilirlik yolculuğunun her aşamasında yanlarında oluyoruz.  Bu hizmetlerin önemli bir parçası da şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak finansmana erişmelerine aracılık etmek. Karbon emisyonunu azaltma niteliği olan projelerin finanse edilebilir hale gelmesini ve finansmana erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlayan CFA Türkiye Programı’nın bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. CFA, proje geliştiricilere tamamen ücretsiz olarak teknik ve finansal hazırlık, bilgi paylaşımı ve finansmana erişim konularında destek oluyor, proje geliştiricilerin yerli ve yabancı yatırımcı ağlarına erişmesini hedefliyor.”

CFA Türkiye’nin ilk aşamasında (2021-2022) toplam altı proje, ikinci aşamasında ise (2022-2023) sekiz proje seçildi. Bu projeler dört ay boyunca teknik, finansal, karbon salınımını         azaltma, hafifletme potansiyeli, toplumsal cinsiyet ve sosyal içerme konularında eğitimlerle desteklendi.  İkinci aşamada tüm CFA ülkelerinin yer aldığı 15 proje arasından CFA Türkiye’den seçilen dört proje -Biotrend, Evreka, GIO ve Werover- Mart 2023’te Londra’da yatırımcılarla buluştu.

CFA Türkiye’nin bu üçüncü aşamasında ise iklim teknolojileri, enerji, ulaşım, sanayi, ormancılık, atık yönetimi gibi sektörlerden en fazla 10 karbon azaltım projesi seçilecek. Seçilen projelerin yatırım süreçleri için gerekli ön hazırlıklarda destek verilecek, ardından İstanbul ve Londra’daki potansiyel yatırımcılarla buluşturulacaklar.

Aday projelerde hangi kriterler aranıyor?

CFA Türkiye şu kriterleri taşıyan projeleri destekliyor:

  • Doğrudan veya dolaylı olarak sera gazı emisyonunun azaltılması bakımından iklim üzerinde ölçülebilir sonuçlar sağlamak üzere tasarlanması,
  • Toplamda 5-150 milyon ABD doları arasında finansmana ihtiyaç duyması, 
  • Projenin en azından fizibilite öncesi aşamada bulunması,
  • Uzun vadede getiri sağlayacak bir iş modeline sahip olması,
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve sosyal kapsamı artırıcı etkilere sahip olması bir artı olarak kabul ediliyor. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir